Har du blitt skadet på jobben?

Dersom du blir skadet på jobben må skaden meldes så snart som mulig. Skaden må meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Husk at det i utgangspunktet gjelder en meldefrist på ett år fra skaden skjedde til NAV blir varslet og får registrert arbeidsulykken. Når det skrives en skademelding må skaden beskrives grundig, siden grensen mellom […]