Trafikkskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade vil du som hovedregel ha krav på erstatning, selv om ingen er skyld i ulykken. Det er dermed et objektivt ansvar ved trafikkskader. Erstatningskravet skal i disse sakene rettes mot forsikringsselskapet.

Som oftest er det uproblematisk å avgjøre hvilke skader en motorvogn har forårsaket. Men det kan variere hvilket forsikringsselskap som har ansvaret for skadeoppgjøret. Dette avhenger blant annet av hendelsesforløpet, om det det er eneulykke eller sammenstøt mellom flere motorvogner eller om du blir skadet som fotgjenger eller syklist.

Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår klienter med å finne ut hvem som har ansvaret for erstatningsoppgjøret og bistår på alle trinn i prosessen.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug for en uforpliktende samtale, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no.