Generelt om personskadeerstatning

Hos Advokatfirmaet Brandhaug AS får du hjelp og bistand i saker som omfatter personskader og i saker som gjelder spørsmål om erstatning og forsikring. Firmaet har solid erfaring og kompetanse innen de ulike erstatningsområder, og kan gi deg den hjelpen du trenger i din sak.

Vi forhandler ofte med forsikringsselskaper og Norsk Pasientskadeerstatning på vegne av skadelidte. Vi bistår også klienter i saker for domstolene. Firmaet er fysisk plassert i Innlandet, men jobber landsdekkende.

Hos Advokatfirmaet Brandhaug AS får du bistand innenfor alt av erstatning, enten det gjelder erstatning etter skade påført i arbeid (yrkesskade/yrkessykdom), skade påført etter mislykket inngrep og/eller oppfølging av behandler (pasientskade), ulykke påført i trafikken (trafikkskade), påført skade etter voldshendelse (voldsoffererstatning), skader påført i fritiden (fritidsskader) mv.

Det gis bistand til klienter også ved forsikringsoppgjør etter påført skade.

Lurer du på om du har et krav eller ønsker du bistand etter å ha blitt skadet? Da anbefales du å sende en uforpliktende henvendelse. Vi vil da vurdere saken din. Samtidig vurderes det om du har krav på å få dekket dine advokatutgifter.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no.

For nærmere oversikt over aktuelle temaer innen personskade og erstatning, klikk deg inn på aktuell lenke under tjenester.