Forsikring

Forsikringsretten er omfattende og reiser ofte kompliserte problemstillinger. Dessuten er det ofte snakk om store verdier. Og forsikringsselskapene har ekspertise og betydelige ressurser, noe som kan medføre at forsikrede føler seg liten og maktesløs. Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår klienter ved forsikringsoppgjør og har spesialkompetanse på alle typer forsikring, både personforsikring og skadeforsikring.

Utgangspunktet for forsikringsselskapets ansvar er forsikringsavtalen, og vilkårene som følger av den kan variere avhengig av hvilken forsikring forsikrede har tegnet.

Har du behov for bistand i en forsikringssak må du tenke over følgende:

  • For det første: har du forsikring?
  • Undersøk forsikringsavtalen din!
  • Meld skaden!
  • Ta kontakt med advokat!


Erfaring tilsier at et oppgjør fra forsikringsselskapet ofte kan være feil. Forsikrede kan få tilbud om ingen eller for lav utbetaling, til tross for at vilkårene tilsier noe annet. Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår ofte klienter i klageprosessen (Finansklagenemnda) og eventuelt for domstolene, dersom det er behov for rettslig prosess.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug for en uforpliktende samtale, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no.