Velkommen til Advokatfirmaet Brandhaug AS!

Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår klienter innenfor flere saksområder på privatrettens område.

Se nærmere og fullstendig beskrivelse under Tjenester.

Advokatfirmaet Brandhaug AS har fokus på god juridisk rådgivning, faglig dyktighet og tett og effektiv oppfølging. Dine behov er førende, og sammen finner vi de beste løsningene for deg. Hos oss skal du føle deg godt ivaretatt.

Advokatfirmaet Brandhaug AS er medlem av Den Norske Advokatforening.

Advokatfirmaet Brandhaug AS holder til sentralt i Lillehammer sentrum med gode parkeringsmuligheter. Firmaet yter bistand både lokalt, regionalt og landsdekkende.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Tjenester

Personskadeerstatning

Hjelp og bistand i saker som omfatter personskader og i saker som gjelder spørsmål om erstatning og forsikring

Personskadeerstatning

Hjelp og bistand i saker som omfatter personskader og i saker som gjelder spørsmål om erstatning og forsikring

Yrkesskade

Dersom du blir skadet på jobb, vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning.

Yrkesskade

Dersom du blir skadet på jobb, vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning.

Pasientskade

En pasientskade er en skade du blir påført som pasient mens du er på en institusjon, er under behandling av enten spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten

Pasientskade

En pasientskade er en skade du blir påført som pasient mens du er på en institusjon, er under behandling av enten spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten

Trafikkskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade vil du som hovedregel ha krav på erstatning, selv om ingen er skyld i ulykken

Trafikkskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade vil du som hovedregel ha krav på erstatning, selv om ingen er skyld i ulykken

Voldsoffer

For ofre etter straffbare handlinger

Voldsoffer

For ofre etter straffbare handlinger

Forsikring

Forsikringsretten er omfattende og reiser ofte kompliserte problemstillinger. Dessuten er det ofte snakk om store verdier.

Forsikring

Forsikringsretten er omfattende og reiser ofte kompliserte problemstillinger. Dessuten er det ofte snakk om store verdier.

NAV-saker

Når du har mottatt et avslag hos NAV kan det være fornuftig å bruke en advokat som er spesialist på NAV og trygderett

NAV-saker

Når du har mottatt et avslag hos NAV kan det være fornuftig å bruke en advokat som er spesialist på NAV og trygderett

Kjøp og mangler

Om det foreligger en gjensidig bindende avtale og hvordan denne avtalen skal tolkes, reguleres bl.a. av avtaleloven

Kjøp og mangler

Om det foreligger en gjensidig bindende avtale og hvordan denne avtalen skal tolkes, reguleres bl.a. av avtaleloven

Arv og familie

Arv- og familierett er kompliserte fagfelt hvor det for klienten ofte handler om mer enn regelverk og juridiske vurderinger, og mange hensyn skal ivaretas

Arv og familie

Arv- og familierett er kompliserte fagfelt hvor det for klienten ofte handler om mer enn regelverk og juridiske vurderinger, og mange hensyn skal ivaretas

5 stjerner på Advokatguiden

5/5