Arv og familie

Arv- og familierett er kompliserte fagfelt hvor det for klienten ofte handler om mer enn regelverk og juridiske vurderinger. Et arveoppgjør, skifteoppgjør eller samlivsbrudd involverer dessuten ofte store verdier og er viktig for privatøkonomien. Det er derfor mange hensyn som skal ivaretas og mange grunner til at et oppgjør må gå riktig for seg.

Ved arveplanleggingen vil det ofte være nødvendig med juridisk bistand til å sette opp et testament eller endre et eksisterende. Eller det kan være nødvendig å få utarbeidet en fremtidsfullmakt. Advokatfirmaet Brandhaug AS er behjelpelig med å sette opp dokumenter raskt og effektivt og sørge for at dokumentene tilfredsstiller lovens vilkår.

Ved separasjon eller skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av formue og gjeld mellom ektefellene. Det er viktig å kartlegge de faktiske forhold, verdsette gjeld og formue og foreta en fordeling mellom ektefellene på bakgrunn av det formuesfellesskap som gjaldt. Det samme gjelder ved økonomisk oppgjør mellom samboere.

I foreldretvistsaker er det viktig at hensynet til barna ivaretas på best mulig måte, men det kan være utfordrende å komme frem til en god avtale hvor barnas beste har hovedfokus. Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår klienter til å komme frem til en løsning, enten ved mekling, rettsmøter eller hovedforhandling for domstolene.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no, dersom det er behov for bistand i saker som gjelder arv, samliv og familie.