Om firmaet

Advokatfirmaet Brandhaug AS yter juridisk bistand til privatpersoner på flere områder, og er spesialisert innenfor personskadeerstatning og forsikring, herunder yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade, voldsoffererstatning og forsikringsrett. Motparter er hovedsakelig forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, Kontoret for Voldsoffererstatning, Statens Pensjonskasse, KLP og NAV.

Med lang og bred erfaring fra NAV innehar firmaet solid og spesialisert kompetanse på trygderett (NAV-saker) spesielt og forvaltningsrett generelt. Det vil dermed kunne gis bistand på et hvert trinn i prosessen i NAV, enten det gjelder klager til NAV Klageinstans, anker til Trygderetten, anmeldelser for trygdemisbruk eller søksmål for lagmannsrettene.

Advokatfirmaet Brandhaug AS yter for øvrig god, trygg og kompetent bistand i saker som gjelder arv, familie og samliv, avtaleinngåelse og mangelsaker vedrørende ting, tjenester og eiendom.

Se nærmere og fullstendig beskrivelse under Tjenester.

Advokat Geir Morten Brandhaug

Advokat og eier

Arbeidsforhold

2022 – Egen praksis som advokat

2019-2022 Ansatt advokat/advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Berg AS

2002-2018 Ansatt i NAV

  • Seniorrådgiver
  • Avdelingsleder
  • Fagleder NAV Klageinstans
  • Kursholder internt i NAV
  • Nasjonalt fagansvar yrkesskade og erstatning
  • Rundskrivarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Partsrepresentant i lagmannsrettene

2001-2002 Barne-, familie- og likestillingsdepartementet, juridisk seksjon

Utdanning

Advokatbevilling 2020

Cand.jur. fra Universitetet i Oslo 2000

Advokat Lars Erik Hammerdal

Samarbeidende advokat i Trondheim

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV og Kystverket. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene fast eiendom, arverett/dødsbo, selskapsrett og Trygderett/NAV-saker. Han kan bistå både private og næringsdrivende klienter.