Dersom du blir skadet på jobben må skaden meldes så snart som mulig. Skaden må meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Husk at det i utgangspunktet gjelder en meldefrist på ett år fra skaden skjedde til NAV blir varslet og får registrert arbeidsulykken.

Når det skrives en skademelding må skaden beskrives grundig, siden grensen mellom hva som er «innenfor» og «utenfor» rammen for godkjenning ofte er flytende. Det er spesielt viktig at det som er «uvanlig» ved skaden beskrives.

Det er også viktig at du umiddelbart etter arbeidsulykken oppsøker legehjelp. Samtidig er det nødvendig med løpende kontakt med lege for dokumentasjon på hvordan skaden påvirker deg og utvikler seg. Ta også vare på kvitteringer for utgifter som oppstår etter skaden. Hvis skaden din godkjennes som en yrkesskade, vil du ha rett til erstatning for tapet du lider på grunn av skaden.

Det kan værer lurt på et tidlig stadium i saken din å kontakte en advokat for en vurdering av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning når du blir skadet på jobb. Det er en klar fordel å få en vurdering fra en advokat som er spesialist på personskade- og erstatningssaker, slik at du får gode kvalifiserte råd. Slik vil du best sikres den erstatningen du har krav på.

Når det gjelder utgifter til advokat dekkes disse av forsikringsselskapet, på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Advokatfirmaet Brandhaug AS tilbyr alltid en kostnadsfri førstegangskonsultasjon. Vi har lang erfaring med yrkesskadesaker og er godt vant til å jobbe opp mot både forsikringsselskapene og NAV til beste for deg som skadelidt, og oppnår gjennomgående gode resultater.